RobinsonLetní táboryPříměstské táboryLyžařské kurzyŠkoly v příroděO násVOLNÁ MÍSTAKontaktOn-line check-in

Školy v přírodě > Praktické informace

Praktické informace

 

Základní informace ke školám v přírodě a adapťákům

 

Školy v přírodě a adapťáky s Robinsonem probíhají obvykle v pětidenních turnusech od pondělí do pátku, v případě zájmu i déle. Obvykle je organizujeme na klíč, tzn. zajišťujeme ubytování a stravování, dopravu, program a instruktory, zdravotní dohled, a další praktické služby pro učitele a rodiče, například administraci přihlášek a výběr plateb, fotodokumentaci z průběhu akce, informační servis a další.

 

Školy v přírodě a adapťáky organizujeme na základě smlouvy uzavřené mezi námi a školou. Pořádající osobou ve smyslu hygienických a bezpečnostních vyhlášek je škola, Robinson je dodavatelem smluvně dohodnutých služeb (viz výše).

 

 

Ubytování

 

Ubytování se liší podle jednotlivých středisek. Zpravidla se jedná o pevné budovy s několikalůžkovými pokoji. Sociální zařízení je buď na pokoji nebo společné na chodbě. Pro školy v přírodě a adapťáky využíváme pouze několik léty prověřených středisek, u kterých máme jistotu, že se v nich o děti dobře postarají.

 

Ve všech střediscích je dost místa na mokrou variantu (jídelna, klubovny, tělocvična, apod.), pokoje i společenské prostory je možné v případě potřeby vytopit. Je tedy i kde usušit mokré oblečení nebo boty. V některých místech je k dispozici bazén.

 

 

Stravování a diety

 

Děti jí 5 x denně. Snídaně už probíhají zpravidla formou švédského stolu, někde mají děti připravené talířky a jídlo na stolech. Běžně je na výběr pečivo, sýr, salám, cornflake, mléko, případně i jogurt, müsli nebo sladké pečivo. K dopolední svačině bývá ovoce, odpoledne děti dostávají jogurt, sušenku, chléb s pomazánkou, apod. K obědu i k večeři je teplé jídlo, k obědu i s polévkou. V jídelníčku se vyhýbáme smaženým jídlům. Pití je dostatek během celého dne.

 

Ve střediscích běžně připraví bezlepkovou a bezlaktózovou dietu nebo vegetariánskou stravu. Jiné diety jsou možné po předchozí konzultaci. V případě bezlepkové diety si děti obvykle vozí své pečivo, vše ostatní mají ve středisku. Případně můžete dát dítěti s sebou oblíbené sušenky nebo další drobné pochutiny, na které je zvyklé.

 

 

Doprava

 

Na školy v přírodě jezdíme zpravidla společně autobusem. Využíváme našeho stálého dopravce, který disponuje kvalitními zájezdovými autobusy. Místa a časy odjezdů a příjezdů určujeme po dohodě s učiteli, včas vám je dáme vědět prostřednictvím webu nebo e-mailu.

 

 

Program a instruktoři

 

V programech pro školy přírodě a adapťáky děti všestranně rozvíjíme metodou zážitkové pedagogiky. Hlavní náplní programu jsou tematické hry a pohybové aktivity, děti tráví maximum času venku v přírodě. Vnitřní aktivity zařazujeme, jen když prší. Obsah programů navazuje na školní vzdělávací plány, s pomocí her a experimentů se děti seznamují s historií, přírodou, s různými sporty, ale i s matematikou, jazyky, a dalšími dovednostmi.

 

Dětskou fantazii v našich programech podporuje bohatá výprava – kostýmy, rekvizity a dekorace. Děti si také z programů domů přivezou vlastní výtvory, odměnu na památku a hromadu společných zážitků.

 

Instruktorský tým tvoří především studenti a studentky pedagogických fakult a jiných vysokých škol, lektoři zájmových kroužků a další nadšenci, kteří mají zkušenosti s dětmi a práce s nimi je baví. Základem týmů pro školy v přírodě jsou instruktoři, kteří s námi jezdí opakovaně již několik sezón. Mají tedy dost zkušeností, aby mohli jít příkladem i nováčkům. Ti musí projít pohovory, testy a praktickou ukázkou vedení programu s dětmi. Síto je přísné. Na výběru vedoucích a instruktorů si necháváme opravdu záležet.

 

 

Zdravotní péče

 

Pro školy v přírodě obvykle zajišťujeme i zdravotníka, včetně nadstandardně vybavené lékárničky. Zdravotník má na starosti péči o nemocné, ošetření případných zranění a vydávání léků, které děti pravidelně užívají. Při vážnějších potížích ošetří dítě dětský lékař v místě pobytu nebo v nejbližší nemocnici, případně si ho po dohodě s učiteli rodiče vyzvednou a zajistí vlastní léčbu.

 

Pro účast na mimoškolních akcí doporučujeme očkování proti klíšťatům. Lze ho provádět v průběhu celého roku, lepší je na něj myslet včas, ne až těsně před propuknutím klíšťové sezony. Nikdy ale není pozdě, alespoň nějaká vakcinace je lepší než žádná. Více informací

 

 

Co s sebou na školu v přírodě

 

Seznam doporučeného vybavení naleznete na webové stránce vaší školy v přírodě, odkaz vám pošleme s dostatečným předstihem.

 

 

Přihláška a platba

Přihlašování dětí a výběr plateb si některé školy organizují sami, většina ale využívá náš přihlašovací portál a administraci plateb na našem webu. Pro konkrétní školu v přírodě připravíme webovou stránku, která je rodičům přístupná po zadání unikátního kódu. Na stránce rodiče najdou základní informace o škole v přírodě, přihlašovací formulář, později i seznam věcí co s sebou a v průběhu školy v přírodě fotografie z programu.

 

Po vyplnění přihlášky přijde rodiči e-mail s rekapitulací přihlášky a pokyny k platbě. Platbu je možné uhradit najednou nebo ve splátkách. Podle skutečného počtu přihlášených dětí ještě může dojít k úpravě celkové ceny (viz dále), případný přeplatek vám vrátíme zpět a váš účet. Systém také automaticky připomene termín doplatku a po plném uhrazení zašle potvrzení, které lze využít například při žádosti o příspěvek ve zdravotní pojišťovně dítěte.

 

 

Cena školy v přírodě

 

Cena školy v přírodě nebo adapťáku standardně zahrnuje ubytování na 4 noci, vč. využití společenských místností a hřišť | stravování 5 x denně a dostatek pití po celý den | zdravotnický dozor vč. vybavené lékárničky | dopravu | pojištění storna a odpovědnosti (UNIQA) | herní a sportovní vybavení, výtvarný a spotřební materiál | odměny pro děti za hry a soutěže | dekorace, kostýmy a rekvizity pro tematickou hru | mzdy instruktorů | fotodokumentaci ze ŠVP z průběhu akce i ke stažení na konci pobytu | případně další objednané služby (oběd poslední den, dopravu a vstupné na výlety, apod.) | skvělé zážitky :-) Z čeho přesně se cena skládá je rozepsáno na webu konkrétní školy v přírodě.

 

Aby byla cena školy v přírodě co nejnižší, určujeme ji na základě skutečného počtu přihlášených dětí. Jak to funguje? Část ceny tvoří náklady, které jsou na počtu dětí nezávislé. Například stravování (a zpravidla i ubytování), spotřební programový materiál, odměny, pojištění. U části nákladů ale na počtu dětí záleží, mnohdy výrazně. Například za autobus, mzdy instruktorů a zdravotníka, programové vybavení, zaplatíme stejně, ať už jede na školu v přírodě padesát dětí nebo jen čtyřicet. Čím více se přihlásí dětí, tím je celková cena nižší.

Pokud není počet zájemců jistý, uvádíme obvykle rozmezí, ve kterém se bude konečná cena pohybovat. Po odeslání všech přihlášek spočítáme podle skutečného počtu účastníků konečnou cenu. Přihláškou se rodič zavazuje, že uhradí určenou cenu. Nikdo ale nemusí mít strach o své peníze, automatickou součástí ceny je pojištění storna (viz dále).

 

Určovat ceny rok dopředu je v současných nevyzpytatelných podmínkách nadlidský úkol. Ceny škol v přírodě pro rok 2023 jsme tedy schopni garantovat, pokud inflace nepřekročí 20% a cena nafty nebude vyšší než 60 Kč za litr. Snad je tato hranice dostatečně vysoká na to, abychom se k ní v příštích měsících nepřiblížili. Pokud by přesto přišel další cenový šok a s ním spojený skokový nárůst nákladů, nabídneme novou cenu. V případě, že by ji škola či rodiče neakceptovali, vrátíme všechny uhrazené zálohy. Předem děkujeme za pochopení.

 

 

Slevy a příspěvky

 

Školu v přírodě nebo adapťák může částečně nebo úplně zaplatit váš zaměstnavatel. Informujte se, zda není u vás možné využít některý ze zaměstnaneckých fondů. Zeptejte se také na příspěvek ve své zdravotní pojišťovně. Některé mají programy na podporu zdravého rozvoje dětí a přispívají na zotavovací akce.

 

 

Pojištění

 

Ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA zajišťujeme účastníkům ŠVP pojištění odpovědnosti za neúmyslnou škodu na zdraví či majetku a především pojištění storna v případě onemocnění dítěte, úrazu, nebo jiného vážného důvodu. Pokud vaše dítě z uvedených důvodů nemůže nastoupit na školu v přírodě, nebo ji nedokončí, pojišťovna vrací 80% z uhrazené ceny tábora, resp. z nevyčerpané částky. Pojištění je automaticky zahrnuto v ceně školy v přírodě.

 

 

Storno podmínky

 

Storno podmínky jsou určené smlouvou a obchodními podmínkami. Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem nástupu na akci: více než 60 dnů 500,– Kč/žák 60–46 dnů 30 % z celkové ceny akce 45–31 dnů 50 % z celkové ceny akce 30–16 dnů 80 % z celkové ceny akce 15 a méně dnů 100 % z celkové ceny akce

 

Milí rodiče, snažně prosíme abyste předem zvážily své finanční možnosti a přihlašovali děti na školu v přírodě pouze v případě, že jste schopni ŠVP kompletně uhradit. Cenu se snažíme dělat co nejnižší, proto ji počítáme na základě skutečně přihlášeného počtu dětí. Pokud si účast na poslední chvíli rozmyslíte, přiděláte nám i ostatním rodičům zbytečné starosti. Děkujeme.

 

 

Dokumentace

 

Rozsah potřebné dokumentace pro účast na škole v přírodě určuje škola. Obvykle se odevzdává posudek o zdravotní způsobilosti, potvrzení o bezinfekčnosti a kartička pojištěnce. Forma se ale liší škola od školy, řiďte se tedy prosím pokyny vašich učitelů.

 

Co se bude dít po přihlášení

 

Po přihlášení vám přijde e-mail s rekapitulací vyplněných údajů a s pokyny k platbě. Pokud není počet účastníků potvrzený předem, spočítáme na základě došlých přihlášek konečnou cenu za ŠVP a sdělíme vám její výši. Případné přeplatky obratem vrátíme na váš účet.

 

V dalších e-mailech vás budeme informovat o termínech doplatků, po uhrazení celé částky vám přijde potvrzení o zaplacení, které můžete využít například pro získání příspěvku od zdravotní pojišťovny.

 

Zhruba měsíc před odjezdem na ŠVP vám pošleme informace k odjezdu, seznam věcí „co s sebou“ a další praktické informace, to samé vám připomeneme ještě týden před začátkem akce. Další krátkou zprávu pak od nás dostanete poté, co děti dorazí do střediska, v průběhu pobytu pak můžete sledovat na webu krátké zprávy a fotky z probíhajícího programu.

 

Po návratu zpět najdete v posledním e-mailu odkaz na stažení fotek ze ŠVP a prosbu o zpětnou vazbu. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte se na nás obrátit. Kontakty najdete níže.

 

 


 

Ptejte se, volejte, pište!

 

Praktické informace

Kontakt pro učitele

 

Tel.: +420 731 146 275

 

e- mail: zdenek@ckrobinson.cz

 

 

Školní akce má v Robinsonu na starosti kolega Zdeněk Tesařík. Rád vám připraví nabídku a podá potřebné informace.

 

 

 

Praktické informace

Kontakt pro rodiče

 

Tel.: +420 777 500 200

 

e- mail: info@ckrobinson.cz

 

 

Na druhém konci sluchátka se vám ozve Jitka. Ochotně zodpoví všechny dotazy k přihláškám, platbám, potvrzením, atd.

 

 

 

Těšíme se na setkání!

 

Kontaktujte nás

 

 

 

Centrum Robinson
Telefon: +420 777 500 200 , E-mail: info@ckrobinson.cz
Nastavení cookies

INFOLINKA

Po-Pá 9.00-18.00

INFOLINKA - Jitka Novotná

Jitka Novotná

777 500 200

Kontaktujte nás